Дома, бани из бревна и бруса - от производителя

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ОТ ЛЕСДОМ

Дом ОБ-260
260,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-258
258,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-223
223,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-225
225,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-116
116,0 м2
1 040 000 p
Дом ОБ-89
153,0 м2
1 498 000 p
Дом ОБ-242
242,0 м2
в расчете p
ОБ-99,3
99,3 м2
в расчете p
Дом ОБ-214
214,0 м2
в расчете p
Баня ОБ-60
60,0 м2
700 000 p
Дом ОБ-127
130,0 м2
1 194 000 p
Дом-Баня ОБ-0107
108,0 м2
1 059 000 p
Дом Д-002
190,0 м2
1 980 000 p
Дом Д-009
173,0 м2
1 590 000 p
Дом Д-006
135,0 м2
1 170 000 p
Дом-Баня ОБ-0121
121,0 м2
в расчете p
Дом-Баня ОБ-131
131,0 м2
в расчете p
Баня ОБ-81
81,0 м2
579 000 p
Дом-Баня ОБ-63
136,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-259
259,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-179
179,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-0162
162,0 м2
в расчете p
Дом ОБ-161
161,0 м2
1 550 000 p
Дом ОБ-157
157,0 м2
1 040 000 p